Nasz łosoś

Dlaczego Norwegia?

Czyste wody oraz dobrze uregulowany i kontrolowany przemysł rybny zapewniają wysokiej jakości ryby z certyfikowanych hodowli.

Dlaczego hodowlane ryby?

Nie można zaprzeczyć, że istnieją kontrowersje co do zalet hodowli ryb. Chociaż jest wiele przypadków złej praktyki hodowlanej, nie wszystkie hodowle ryb są takie same. W Norwegii można znaleźć najlepsze hodowle ryb na świecie. Powodem tego jest wysoki poziom regulacji i kontroli. Norwegia jest małym, ale bogatym krajem, który poważnie traktuje ochronę środowiska naturalnego. Norwegia ściśle kontroluje swoje hodowle. Inną powszechną krytyką hodowli ryb jest stosowanie antybiotyków i hormonów wzrostu w celu promowania wzrostu. W Norwegii  jest to zabronione!

Zrównoważona produkcja żywności

Odpowiedzialne prowadzenie hodowli ryb stanowi doskonałą okazję do długoterminowej zrównoważonej produkcji żywności – zarówno ludzi, jak i zwierząt. Przemysł jest daleki od ideału, ale ogromne inwestycje w badania i rozwój poprawiają go każdego dnia.

Warto również zauważyć, że ryby hodowlane mają mniejszy wpływ na środowisko niż hodowla zwierząt. Bowiem ryby wymagają 2,9 kg Co2 na kg jadalnej żywności, w porównaniu do 5,9 kg w przypadku wieprzowiny i 30 kg w przypadku wołowiny. 

nasz

Łosoś

Główny składnik, którego używamy w naszym karmach to norweski łosoś hodowlany